Tag Archives | produktivitet

Bygg21: Kunnskap om produktivitet

Bygg 21, et langsiktig og bredt samarbeid mellom byggenæringen og statlige myndigheter der bl.a styret velges av KMD, har på sitt seminar om “Kunnskap om produktivitet ” hatt fokus på at statistikk og data kan utløse innovasjon og utvikling. Presis og relevant kunnskap gir kraft til ønsket utvikling – i retning økt produktivitet, ønsket kostnadsutvikling og kvalitet. Vi […]