Tag Archives | echelon

Automatiske strømmålere kan registrere hva som skjer i hjemmet

Automatiske målesystemer (AMS) er en teknologi som måler strømforbruk. Slike strømmålere skal installeres i alle norske hjem innen 1. januar 2019. (Forskrift om endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester ) Målet er å redusere det samlede strømforbruket og gi strømkundene bedre kontroll med eget forbruk. Automatiske målesystemer […]