Archive | Uncategorized

Boligmesse Oslo/Romerike

17-19. mars 2017 Exporama Senteret Kragerudveien 50, 2013 Skjetten   Fredag: 12:00 – 19:00 Lørdag: 10:00 – 18:00 Søndag: 10:00 – 17:00 Utstillere Messedetaljer

SHA-dagene 2017

SHA-dagene arrangeres i år for andre gang. Tema for årets konferanse er Samhandling og erfaringsutveksling. Velkommen til Lillestrøm 14. mars. Arrangører er Byggherregruppen og de prosjekterende i Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring: Statens vegvesen, Statsbygg, Bane NOR, Forsvarsbygg, Norsk Eiendom og Rådgivende ingeniørers forening RIF. SHA-dagene er rettet mot byggherrer, prosjekterende (rådgivende ingeniører/arkitekter), koordinatorer og […]

Bygg21: Kunnskap om produktivitet

Bygg 21, et langsiktig og bredt samarbeid mellom byggenæringen og statlige myndigheter der bl.a styret velges av KMD, har på sitt seminar om “Kunnskap om produktivitet ” hatt fokus på at statistikk og data kan utløse innovasjon og utvikling. Presis og relevant kunnskap gir kraft til ønsket utvikling – i retning økt produktivitet, ønsket kostnadsutvikling og kvalitet. Vi […]

Automatiske strømmålere kan registrere hva som skjer i hjemmet

Automatiske målesystemer (AMS) er en teknologi som måler strømforbruk. Slike strømmålere skal installeres i alle norske hjem innen 1. januar 2019. (Forskrift om endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester ) Målet er å redusere det samlede strømforbruket og gi strømkundene bedre kontroll med eget forbruk. Automatiske målesystemer […]