Archive | BIM

Oslo: Det digitale byggeprosjektet

DiBK inviterer til frokostseminar 28. mars kl. 7.45-10 hvor Statsbygg presenterer sitt nye digitaliseringsprosjekt Digibygg og Bygg21 legger frem sine tiltak for effektivisering av byggebransjen.   Program kl. 07.45 Frokostservering og mingling kl. 08.30 Velkommen ved senioringeniør Terje Børsum, Direktoratet for byggkvalitet kl. 08.40 Digibygg – Statsbygg digitaliserer prosjektgjennomføring og bygningsdrift, ved prosjektdirektør Jan Myhre, […]

Boligprodusentenes lanserer BIM Manual versjon 2.0

BIM manualen er ment som et praktisk hjelpemiddel for de som prosjekterer boliger. Sammen med programvareleverandørenes brukermanualer, håper vi dette skal kunne gi nyttige tips og vink som muliggjør lønnsomme effekter på kommunikasjonen i byggeprosessen.