Betong

Her mangler det mye. Kan du gi oss mere informasjon om emnet?

kladd:
Bo via oss: Leverer forskjellige murhus av store betongelementer.
• The Box: Leverer tre forskjellige modeller av typehus i prefabrikerte betongelementer.
• Bygg uten grenser: Prosjekt eid av bedrifter i mur- og betongbransjen, skal legge til rette for bruk av mur og betong i yrkesbygg, men har også en egen side med boliger til inspirasjon.
Mur + betong: Bransjeeid tidsskrift om arkitektur og byggeteknikk.
• «Betongtapet»: www.betongvegg.no