Author Archive | byggherre

Oslo: Det digitale byggeprosjektet

DiBK inviterer til frokostseminar 28. mars kl. 7.45-10 hvor Statsbygg presenterer sitt nye digitaliseringsprosjekt Digibygg og Bygg21 legger frem sine tiltak for effektivisering av byggebransjen.   Program kl. 07.45 Frokostservering og mingling kl. 08.30 Velkommen ved senioringeniør Terje Børsum, Direktoratet for byggkvalitet kl. 08.40 Digibygg – Statsbygg digitaliserer prosjektgjennomføring og bygningsdrift, ved prosjektdirektør Jan Myhre, […]

Boligmesse Oslo/Romerike

17-19. mars 2017 Exporama Senteret Kragerudveien 50, 2013 Skjetten   Fredag: 12:00 – 19:00 Lørdag: 10:00 – 18:00 Søndag: 10:00 – 17:00 Utstillere Messedetaljer

SHA-dagene 2017

SHA-dagene arrangeres i år for andre gang. Tema for årets konferanse er Samhandling og erfaringsutveksling. Velkommen til Lillestrøm 14. mars. Arrangører er Byggherregruppen og de prosjekterende i Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring: Statens vegvesen, Statsbygg, Bane NOR, Forsvarsbygg, Norsk Eiendom og Rådgivende ingeniørers forening RIF. SHA-dagene er rettet mot byggherrer, prosjekterende (rådgivende ingeniører/arkitekter), koordinatorer og […]

Bygg21: Kunnskap om produktivitet

Bygg 21, et langsiktig og bredt samarbeid mellom byggenæringen og statlige myndigheter der bl.a styret velges av KMD, har på sitt seminar om “Kunnskap om produktivitet ” hatt fokus på at statistikk og data kan utløse innovasjon og utvikling. Presis og relevant kunnskap gir kraft til ønsket utvikling – i retning økt produktivitet, ønsket kostnadsutvikling og kvalitet. Vi […]

Boligprodusentenes lanserer BIM Manual versjon 2.0

BIM manualen er ment som et praktisk hjelpemiddel for de som prosjekterer boliger. Sammen med programvareleverandørenes brukermanualer, håper vi dette skal kunne gi nyttige tips og vink som muliggjør lønnsomme effekter på kommunikasjonen i byggeprosessen.  

Automatiske strømmålere kan registrere hva som skjer i hjemmet

Automatiske målesystemer (AMS) er en teknologi som måler strømforbruk. Slike strømmålere skal installeres i alle norske hjem innen 1. januar 2019. (Forskrift om endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester ) Målet er å redusere det samlede strømforbruket og gi strømkundene bedre kontroll med eget forbruk. Automatiske målesystemer […]