Oslo: Det digitale byggeprosjektet

DiBK inviterer til frokostseminar 28. mars kl. 7.45-10 hvor Statsbygg presenterer sitt nye digitaliseringsprosjekt Digibygg og Bygg21 legger frem sine tiltak for effektivisering av byggebransjen.

 

Program

kl. 07.45 Frokostservering og mingling

kl. 08.30 Velkommen
ved senioringeniør Terje Børsum, Direktoratet for byggkvalitet

kl. 08.40 Digibygg – Statsbygg digitaliserer prosjektgjennomføring og bygningsdrift,
ved prosjektdirektør Jan Myhre, Statsbygg

kl. 09.15 Neste Steg – på veien mot Digibygg og andre innovasjoner,
ved programdirektør Sverre Tiltnes, Bygg21

kl. 09.35 Spørsmål og svar om digitalisering av byggebransjen

kl. 10.00 Slutt

 

Kulturhuset, Youngstorget 3

Påmelding innen torsdag 23. mars

,