Automatiske strømmålere kan registrere hva som skjer i hjemmet

Automatiske målesystemer (AMS) er en teknologi som måler strømforbruk. Slike strømmålere skal installeres i alle norske hjem innen 1. januar 2019. (Forskrift om endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester )

Målet er å redusere det samlede strømforbruket og gi strømkundene bedre kontroll med eget forbruk. Automatiske målesystemer innføres fordi det er et krav i et EU-direktiv som skal gjøres til en del av norsk rett.

Målesystemet kan gi detaljerte opplysninger om hva enkeltpersoner gjør i hjemmet. Alle husstander får en såkalt smartmåler som registrerer strømforbruket på timebasis og sender informasjonen om strømforbruket til nettselskapet. Personopplysningsloven stiller krav til hvordan nettselskapene kan bruke opplysningene. De må for eksempel sikre informasjonen på en forsvarlig måte slik at ikke uvedkommende får adgang til den.

Strømforbruk kan spores til enkeltpersoner

Opplysninger om strømbruk er i utgangspunktet knyttet til et målernummer på en bestemt adresse, ikke til en person. Men når måleren igjen knyttes til en huseier, kan opplysningene om strømforbruket spores tilbake til en bestemt person. Dette kan være abonnenten selv eller en annen person, slik som en leietaker.

Ved å analysere detaljerte data om strømforbruk kan det i fremtiden være mulig å anta eller å forutsi når personene i hjemmet er på ferie eller på jobb, når de sover og er våkne, om de ser på TV eller bruker elektriske verktøy eller utstyr, hvor ofte de vasker klær eller om de bruker spesielt medisinsk utstyr.

Bruksmønstrene kan være nyttige for å analysere vårt strømforbruk med tanke på for eksempel strømsparing. Men bruksmønstrene kan også bli brukt til andre ting, slik som markedsføring og reklame. Politiet, skattemyndighetene, forsikringsselskaper, utleiere, arbeidsgivere og andre tredjeparter kan også være interessert i informasjon om det personlige strømforbruket.

Fare for misbruk av personopplysninger

Det finnes definerte rammer for hvordan de personopplysningene som samles inn ved hjelp av automatiske målesystemer kan brukes. Det europeiske personvernombudet, The European Data Protection Supervisor (EDPS), advarer likevel mot at denne informasjonen kan misbrukes hvis den ikke sikres forsvarlig. EDPS anbefaler at selskapene må innhente samtykke fra forbrukerne før nettselskapet bruker informasjonen fra slike målere brukes til andre formål enn det som er nødvendig for å utføre virksomheten.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier at opplysninger om strømforbruk kan behandles for ulike formål. Disse kan være fakturering, innhenting av styringsdata med mer. Datatilsynet kan ikke se at det er nødvendig å behandle identifiserbare personopplysninger for andre formål enn fakturering. Det må foreligge et gyldig rettslig grunnlag for innsamling av personopplysninger for de ulike formål.

Det legges allerede nå til rette for en mulighet til å øke avlesinghyppigheten fra smarte strømmålere fra hver time til hvert kvarter. Det er også aktører som ønsker kontinuerlig avlesing av strømforbruket til en husstand. Økt avlesingshyppighet gir enda mer detaljert informasjon om hva som skjer i et hjem og øker dermed omfanget av behandlingen av personopplysninger.

 

Mye mer informasjon om emnet hos Datatilsynet
NVE om AMS-målere

, , , ,